دروس هنرستان

رشته برق

دانلود کتاب مبانی برق سال دوم

http://www.chap.sch.ir/maghtalist.asp

 

 

دانلود کتاب ماشین های الکتریکی     DC                 

http://www.chap.sch.ir/maghtalist.asp

 

 

دانلود کتاب ماشین های الکتریکی     AC

http://www.chap.sch.ir/maghtalist.asp

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هنرستان  |